Iodine content in milk from market sources in Prague
Obsah jódu v mléce z tržních zdrojů v oblasti Prahy

Radovan Bílek, Jaroslava Jíchová
2020 Hygiena  
Zhodnotit obsah jódu v mléce z tržních zdrojů v oblasti Prahy. Metody: Pomocí Sandell-Kolthoffovy reakce byl analyzován jód v 26 mlécích různého typu (plnotučné, polotučné, odstředěné, čerstvé a trvanlivé), která pocházela ze 7 obchodních řetězců působících v Praze. Mléka byla dodávána 8 mlékárnami identifikovanými podle registračního čísla CZ. Výsledky: Průměrná hodnota ± směrodatná odchylka (rozmezí) byly ve sledovaném souboru rovny 234 ± 56 (125-364) μg/l. Tento výsledek se blíží
more » ... mu limitu 200 µg/l. Polotučná mléka měla nevýznamně vyšší (p = 0,085) obsah jódu 250 ± 52 μg/l v porovnání s 217 ± 62 μg/l u plnotučných mlék. Naproti tomu koncentrace jódu u čerstvých mlék 251 ± 57 µg/l byla statisticky významně vyšší (p = 0,015) v porovnání s 201 ± 41 µg/l u trvanlivých mlék. Obsah jódu v mléce jednotlivých mlékáren s danými oblastmi svozu se v řadě případů statisticky významně lišil. Závěry: Námi nalezené hodnoty koncentrace jódu v tržním mléce z oblasti Prahy rovné 234 ± 56 (125-364) μg/l se blíží doporučované hodnotě obsahu jódu v mléce odpovídající 200 μg/l.
doi:10.21101/hygiena.a1752 fatcat:lwwpkux34fgjlbycw56e4746xq