Cardiac tamponade caused by Familial Mediterranean fever: A case report

Ali Vefa Özcan
2012 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Ailesel Akdeniz ateşi (AAA) tekrarlayan ateş, periton, sinoviya ve plevra gibi seröz zarların inflamasyonu ile karakterize, otoimmün bir hastalıktır. Hastalık sıklıkla jeneralize peritonit, plevrit veya monoartrit semptomları ile seyreder. Ailesel Akdeniz ateşine bağlı izole perikardit olguları oldukça nadirdir. Bu yazıda, AAA'nın neden olduğu yedi yıldır tekrarlayan ateş nöbetleri yakınması ile başvuran 60 yaşında erkek perikardiyal efüzyon mayi ve kardiyak tamponad olgusu sunuldu. Anah tar
more » ... unuldu. Anah tar söz cük ler: Kardiyak tamponad; Ailesel Akdeniz Ateşi; perikardit. Familial Mediterranean fever (FMF) is an autoimmune disease characterized by recurrent fever and inflamation of serous membranes, including the peritoneum, synovia, and pleura. The disease often presents with the symptoms of generalized peritonitis, pleuritis, or monoarthritis. Familial Mediterranean fever in isolated cases of pericarditis are extremely rare. In this article, we present a 60-year-old male case with pericardial effusion and cardiac tamponade caused by FMF who was admitted after having complained of recurrent fever episodes over a period of seven years.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2012.123 fatcat:5thgydaftrgthmgulldim2tife