İnfiltratif Glial Tümör Evrelemesinde Susceptibility Ağırlıklı Görüntüleme

Firuze Ocak, Mehmet Erdem Yıldız, Alp Dinçer
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
İNFİLTRATİF GLİAL TÜMÖR EVRELEMESİNDE SUSCEPTİBİLİTY AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME ÖZET Amaç: Tümör tipleri ve evrelendirme için histopatolojik ve radyolojik inceleme gereklidir. Histopatolojik inceleme altın standart olarak kabul edilirken, preoperatif değerlendirme için radyolojik inceleme kullanılır. Bu çalışmanın amacı infiltratif glial tümörlerin evrelemesinde susceptibility ağırlıklı görüntülemenin (SWI) değerlendirilmesidir. Materyal ve Metot: Patolojik olarak glial tümör tanısı konmuş 67
more » ... sı konmuş 67 hastanın (4-79 yaş, yaş ortalaması 36,7; 29 kadın ve 38 erkek) retrospektif olarak preoperatif MRG görüntülemelerindeki SWI sekansları değerlendirilmiştir. Tüm tümörlerin SWI sekansında izlenen punktat ITSS (intratumoral susceptibility sign) sayıları iki radyolog tarafından konsensusla patolojik tanıları bilinmeden kör olarak hesaplanmıştır. Hiç ITSS içermeyen lezyonlar ITSS Evre 0, 1-5 ITSS içeren lezyonlar ITSS Evre 1, 6-15 ITSS içeren lezyonlar ITSS Evre 2, 1515 ITSS were categorized as Grade 1, Grade 2, and Grade 3, respectively. No susceptibility was classified as ITSS, "non-punctate with blurred margins" and diffuse susceptibility were categorized as >15. ITSS grades were compared to the results of histopathological grading and diagnosis. Results: The sensitivity, specificity, negative predictive value, and positive predictive value of the presence of ITSS regarding differentiating high and low-grade glial tumors were 97.6%, 88%, 95.65%, and 93.18%, respectively. Conclusion: In diffuse glial tumors, while the presence of ITSS is indicative of high-grade tumors, its absence is associated with low-grade tumors. These data suggest that the presence rather than the number of ITSS yields more information on the grade of this type of tumor.
doi:10.31067/0.2020.299 fatcat:p7ktiuawcvasbouxlxnthn2sci