AGAMA DAN NASIONALISME INDONESIA Perjuangan Sarekat Islam di Gorontalo Abad ke-20

Nawara Utiarahman, Andris Malae
2020 Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah  
Tulisan ini mengkaji perkembangan Sarekat Islam di Gorontalo yang merupakan salah satu daerah non-Jawa yang menjadi daerah jajahan pemerintah Belanda. Tema ini dianggap penting mengingat tulisan mengenai perkembangan organisasi pergerakan di luar pulau Jawa masih sangat minim. Kajian dalam tulisan ini didasarkan pada pustaka mengenai terbentuknya Sarekat Islam, perkembangan Sarekat Islam hingga ke luar Pulau Jawa, kondisi umum masyarakat Gorontalo, hingga peranan Sarekat Islam dalam
more » ... m dalam membangkitkan jiwa nasionalisme masyarakat Gorontalo pada zaman penjajahan melalui jalur keagamaan.
doi:10.48094/raudhah.v5i1.66 fatcat:fsqse4zx2fcmbpohft3ytq5jta