Świadomość aksjologiczna i/a tożsamość człowieka – perspektywa edukacyjna (analizy i refleksje)

Mirosław Kowalski
2021 Studia Paedagogica Ignatiana  
doi:10.12775/spi.2021.1.004 fatcat:ox5a3ufbsbbfbieuj2p2gl53hu