ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Є. О. Письменський
2020 Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»  
Як не прикро, але кримінологічна категорія «наслідків злочинності» продовжує залишатися малодослідженою темою, попри її теоретичну й практичну значущість. Відсутні комплексні, системні напрацювання зазначеної проблематики, а наявні обмежені рамками кримінологічної характеристики тієї чи іншої групи/підгрупи злочинів. Тому звернення Ігоря Медицького до пізнання теоретичних і прикладних аспектів наслідків злочинності як одного із важливих її кількісних параметрів, не викликає жодних сумнівів та
more » ... слуговує на підтримку. Тема, обрана дослідником як предмет наукового пошуку, перебуває в руслі потреб сучасної кримінологічної політики, заразом яскраво демонструючи свій міждисциплінарний характер.
doi:10.33766/2524-0323.90.288-290 fatcat:to43o3sy6ze5lkvxn2loxfdttu