Localization And Nedim's Songs

Rasih ERKUL
2009 Turkish Studies  
MAHALLÎLEŞME ve NEDİM'İN ŞARKILARI Rasih ERKUL ÖZET "Kökü geçmiş asırlara dayanan mahallîleşme", yerli unsurların, gelenek ve göreneklerin edebiyata girmesi olarak, 18. yüzyılda, daha da hızlanır. Şiirlerinde yerli unsurları daha çok kullanan Nedim, bu cereyanın en güçlü temsilcisidir. Koşma ve türkülerin etkisiyle ortaya çıkan şarkı, Nedim ile yaygınlaşır. Kaside yazması gereken durumlarda da, yazdığı şarkılarla Nedim, her şeyi ile İstanbul'u anlatır. Gazelleri gibi gönlünün heveslerini
more » ... m ettiği şarkılarının da ilham kaynağı, yaşayan insan güzelleridir. Böylece Nedim, özellikle dil alanında kendini gösteren sadeleşme uygulamalarının "mahallîleşme cereyanı" adıyla 18. yüzyılda vücut bulmasında en önemli rolü oynar. Artık divan şiiri, Nedim ile daha da kendisidir, daha da yerlidir. Anahtar Kelimeler: Mahallîleşme, Nedim, şarkı, Nedimâne tarz. LOCALIZATION AND NEDIM'S SONGS ABSTRACT Localization, which has it's long roots back to centuries, even further accelerates in 18th century since the local elementes, traditions and customs entered in the literature. Nedim, becomes one of the best representatives of this 18th centuty movement by using mostly local elementes. With the influence of "koşma"s and "türkü"s Nedim's songs were known widespread. His songs "kaside"s are all about İstanbul. His inspiration of his songs like "gazel"s comes from living beauties human.
doi:10.7827/turkishstudies.857 fatcat:qcla5je7s5fy5knczodanjwygq