ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ІТ СПЕЦІАЛІСТІВ З ТОКСИЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Ігор Кочарян, Тетяна Шкарупа
2020 Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi. Psihologìâ  
Актуальність дослідження. ІТ сфера потребує від спеціалістів бути самоорганізованими, ефективним, адаптивним до швидко змінюваних умов, а також бути самокерованим. В основі всіх цих якостей лежить саме саморегуляція психіки. Варто зазначити, що поняття «саморегуляція» є досить складним і багатозначним та використовується у різних науках і теоріях з різними змістовими відтінками. Тому метою роботи є визначити особливості психічної саморегуляції у ІТ фахівців з токсичною поведінкою. Також стаття
more » ... нкою. Також стаття присвячена аналізу поняття саморегуляція у контексті дослідження токсичної поведінки у ІТ фахівців. Мета дослідження: визначити особливості психічної саморегуляції у ІТ фахівців з токсичною поведінкою. Результати. Висвітлено проблеми, які створює токсична поведінка працівників. В результаті емпіричного дослідження було виявлено два типа токсичної поведінки: «Явна токсична поведінка» та «Токсична поведінка замаскована під професійні обов'язки». Визначено факторну структуру саморегуляції, що пов'язана з самоактуалізуючою тенденцією у ІТ фахівців. Висновки. Визначено факторну структуру саморегуляції, що пов'язана з самоактуалізуючою тенденцією у ІТ фахівців. До цієї структури входять особистості з зниженою ресурсністю, ресурсністю, як фактором нормального впливу, агресори та інфантильні бунтарі; Були виявлені фактори особистісної саморегуляції токсичної поведінки: «Пасивно-агресивність», «Схильність до зовнішнього впливу», «Демонстративність», «Деструктивна агресія», «Проекція деструктивних тенденцій», «Не сформованість морально-етичної цензури».
doi:10.34142/23129387.2020.62.10 fatcat:nqg6hpk6rngzndny5ofmunk6ka