: Ramazan Biçer (çev.). Matüridi Akaidi (Bahrü'l-Kelam Tercümesi)

KALAYCI Mehmet
2014 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/ilhfak_0000001410 fatcat:zlwkqrixvngktdzbp2ur7trree