Ca`2+´依存性プロテアーゼとホルモン作用

1983 KAGAKU TO SEIBUTSU  
doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.21.63 fatcat:ilklzavl35hwho2nq45ga4m7ru