Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy Massage

Dilek ARSLAN, Sevinç KUTLUTRKAN
2017 Spatula DD  
ÖZET Diz osteoartirt (OA), diz eklem kıkırdağının bozulmasıyla ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyonda azalma gibi semptomlara yol açan yeni kemik formasyonları ile karakterize sık görülen kronik romatizmal bir hastalıktır. Diz osteoartrit tedavi ve bakımda amaç; ağrı ve tutukluğun giderilerek eklem fonksiyonlarının korunması ve iyileştirilmesi, disabilitenin önlenmesi veya düzeltilmesi, kas gücünün korunması, geliştirilmesi ve tedavi komplikasyonlarının önlenmesidir. Diz OA yönetimi için
more » ... lojik ve non-farmokolojik tedaviler birlikte uygulanması gerekmektedir. Nonfarmakolojik yaklaşımlar arasında hemşirelerin bağımsız fonksiyonlarını kullanabileceği aromaterapi masajı yer almaktadır. Aromaterapi masajı; klasik masaj ve aromaterapinin olumlu etkilerini birleştiren bir tekniktir. Aromaterapi masajının asıl hedefi hastalığı tedavi etmek değil, hastalık nedeniyle oluşan semptomların kontrolünün sağlanmasıdır. Aromaterapi masajı diz osteoartritte, yaşanan ağrının giderilmesi, tutukluğun önlenmesi, fiziksel fonksiyonda artışın sağlanması, kas gerginliğin giderilmesini sağlayarak bireyin yaşam kalitesini yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. Hemşirelerin hasta bakımlarını geliştirmek ve hemşireliği güçlendirmek için kullanabildikleri en önemli uygulamalar arasında aromaterapi masajı bulunmaktadır. Bu nedenle hemşireler bağımsız uygulamaları arasında aromaterapi masajına yer verilmesi gerekmektedir. Alternative application for knee osteoarthritis: Aromatherapy massage AbsTrAcT Knee osteoarthritis (OA) is a frequently seen chronic rheumatic disease characterized by new bone formations leading to symptoms such as pain, stiffness and reduced physical function due to the deformed knee cartilage. The main goal of the treatment and care of OA is to maintain and improve joint functions by eliminating pain and stiffness, to prevent or improve disability, to maintain and develop muscle strength, and to prevent any treatment complications. Simultaneous application of pharmacological and non-pharmacological treatments is required for the knee OA treatment. Aromatherapy massage is one of the non-pharmacological approaches which can be used as an independent nursing intervention. It is a technique which combines the positive effects of classical massage and aromatherapy. The main goal of aromatherapy is not to cure the disease, but to manage the disease-related symptoms. In OA, aromatherapy massage is used to relief pain, prevent stiffness, increase physical function, remove muscle tension and, thereby, improving the quality of life of the patient. Aromatherapy massage is among the major nursing interventions to improve the patient care skills of the nurses and nursing care. Therefore, aromatherapy massage should be included in independent nursing applications interventions. © Deva Destek. Bu makaleye serbest olarak erişilebilir ve Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/ by-nc/4.0/) şartlarına uygun şekilde ve Lisans sahibinin bu izni dahilinde eser üzerinde yalnızca ticari olmayan çalışmalar gerçekleştirebilir, dağıtabilir, kopyalayabilir veya buna dayalı yine ticari olmayan türev çalışmaları yapabilirsiniz. Finansal Destek: Yok, Çıkar Çatışması: Bildirilmedi.
doi:10.5455/spatula.20170516090830 fatcat:g7oj26cpunfdbc4morbchedyv4