Unequal error protection for PCA coded images

S. Hosic, A. Hocanin, H. Demirel
Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2005.  
Özetçe İmge kodlama ve imge iletişim alanlarındaki gelişmeler, son zamanlarda yürütülmekte olan sinyal işleme ve iletişim alanlarındaki bilimsel araştırma konuları arasında önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu bildiride, Ana Bileşenler Analizi (ABA) kullanılarak kodlanan imgeler toplanır beyaz Gauss gürültü (TBGG) kanalı üzerinden iletilmektedirler. İkili evre kaydırmalı kiplenim (İEKK) kullanılarak yollanan kodlanmış imge vektörleri alıcı tarafında kod çözülüp oluşturulmaktadır. Alıcı tarafında
more » ... . Alıcı tarafında önceden kodlanmış yüz imgeleri ABA kod çözücüsü aracılığı ile tanınmakta veya yeniden oluşturulmaktadırlar. Eşit Olmayan Hata Koruması (EOHK) kullanılarak sistemin toplam başarımı yüz tanıma ve imgenin yeniden oluşturulması uygulamalarında arttırılmaktadır. Bu çalışmada kodlanmış ve TBGG kanalı üzerinden iletimi yapılan imgelerin doğru tanıma oranı %35'ten %95 kadar çıkabilmekte ve yeniden oluşturulan imgelerdeki görüntü kalitesi büyük oranda yükselmektedir. Abstract Image processing and communication is a subject of recent scientific research, involving improvement in image coding as well as in communication techniques. In this paper, Principal Component Analysis (PCA) is used for face image coding where coded images are transmitted over a channel with Additive White Gaussian Noise (AWGN). Binary Phase Shift Keying (BPSK) is used for modulation of digital (binarized) coded images (representation vectors) which are decoded at the receiver side. Received binarized coded images are PCA decoded which includes recognition or reconstruction of the face. Unequal error protection (UEP) is used to increase the overall performance of the system for face recognition and reconstruction. In this work recognition rate of transmitted coded face images increased from around 35% to 95% with UEP while performance in reconstruction of the face improved considerably.
doi:10.1109/siu.2005.1567688 fatcat:dziwt2f7wnarbhl2abnlho3upy