INTEGRATION OF UKRAINE INTO THE EUROPEAN UNION: PARTICIPATORY JOURNALISM AS A NEW FORM OF SOCIAL COMMUNICATION

I. V. Bytiuk
2022 Scientific notes of V I Vernadsky Taurida National University Series Philology Journalism  
Університет сучасних знань ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЖУРНАЛІСТИКА УЧАСТІ ЯК НОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У статті розглянуто поняття журналістики участі як нової форми соціальної комунікації в умовах євроінтеграції. Виокремлено основні моделі та форми журналістики участі. Євроінтеграційні процеси в Україні породжують появу нового сучасного інституту, спрямованого на забезпечення реалізації права на інформацію. Зокрема, наявні обмеження у свободі діяльності традиційних
more » ... ів масової інформації зумовили формування незалежного інституту масових комунікацій -журналістики участі. Дослідження показує, що журналістика участі потребує зовсім іншого алгоритму контентовиробництва. Будучи новою формою соціальної комунікації, вона стирає кордони між тими, хто робить новини, і тими, хто їх споживає. Водночас вона передбачає навички верифікації інформації, взаємодії з дописувачами-аматорами та можновладцями, які долучаються до розв'язання проблем різного масштабу та спрямування, спілкування з активною аудиторією, що зумовлюється посиленням чинника зворотного зв'язку в комунікації. За результатами дослідження автор доходить висновку про те, що формується значний сегмент аматорського журналістського контенту, який утворює дискурс, альтернативний професійному. Для нього характерним є порушення стандартів достовірності, збалансованості інформації, відокремлення фактів від коментарів, уникнення мови ворожнечі. Водночас запит на контент журналістики участі з боку традиційних медіа буде зростати, адже навіть найбільший штат журналістів провідних медіа вже не може конкурувати з мільйонною армією потенційних журналістів-аматорів, озброєних мобільними телефонами з камерами та швидким доступом до мережі. В умовах інтеграції України до Європейського Союзу журналістика участі, як нова форма соціальної комунікації, сприяє розвитку громадянського суспільства, демократичних процесів, зокрема змінює акценти в теорії інформаційного «порядку денного», а відтак -починає переосмислюватися і змінюватися редакційна політика та стратегія традиційних ЗМІ. Оскільки з появою журналістики участі професійні журналісти втратили монополію на авторство текстів, адресованих масової аудиторії, прагнення українського суспільства до справедливості та правди змусило поставити новий вид журналістської діяльності на службу загальнолюдському добробуту.
doi:10.32782/2710-4656/2022.spec/02 fatcat:6wfuyq7ijjaczpzaz5ffrz37nm