KRYSTALIZACJA PRZESTRZENNO-SPOŁECZNA ŚRÓDMIEJSKICH PRZESTRZENI KULTUROWYCH JAKO CZYNNIK WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI MIASTA. NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST WIELKOPOLSKI

Dominika Pazder
2011 Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych  
Artykuł prezentuje autorskie narzędzie badawcze, opracowane w ramach pracy dysertacyjnej realizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Instrument ten ma na celu delimitację terenów kluczowych dla rozwoju śródmiejskich przestrzeni kulturowych, a następnie określenie możliwych form ich przekształcania. Zintegrowany system przestrzeni kulturowych oraz Kulturowa oferta inwestycyjna uzupełniają warsztat urbanistów o narzędzia wspierające kreację przestrzeni publicznych o wysokim
more » ... ndardzie użytkowym i przestrzennospołecznej atrakcyjności.
doi:10.35784/teka.2471 fatcat:4xayxi62szbuti3g6tkhrm3kfq