TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMELERİNDE İHTİLAFA SEBEP OLAN KONULARIN DELPHİ TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ

Onur Tokdemir, Ali Candaş
2019 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZ Bu makalede Türkiye inşaat sektöründe gerçekleştirilen işveren ve yüklenici arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmelerinde taraf olarak yer alan firmalar arasında ihtilafa sebep olan ana konuların belirlenmesi hedeflenmiştir. İhtilafa neden olan ana konuların belirlenmesi ile inşaat projelerinde yaşanan ve yargı yoluna intikal edebilecek birçok uyuşmazlık konusu henüz sözleşme imzalanması evresinde çözüme kavuşturulabilecektir. Yazarlar bu makalede herhangi bir sektörde gerçekleştirilen
more » ... gerçekleştirilen projelerdeki yaşanmış olan ihtilaf hususları arasında sayılan zaman, maliyet ve sözleşmedeki belirsizliklerin inşaat sektörü için de geçerli olacağı ve bunların alt gruplar halinde sınıflandırılabileceği yönünde hipotezde bulunmuştur. Bu hipotez delfi araştırma yöntemi kullanılarak ve uzman görüşlerine başvurularak yapılan bu makale çalışmasında kanıtlanmıştır. Belirtilen hususlara ilave olarak inşaat sektörüne ait olabileceği değerlendirilen başka ihtilaf konuları da bu çalışmalar ile belirlenmiştir. ABSTRACT The aim of this article is to determine the main dispute subjects between the parties of subcontract agreements in the Turkish construction industry. With the help of determination of main dispute subjects, any disagreements occurring in the construction industry which may also be discussed at the judicial level can be resolved even at the contract negotiation stage. The authors hypothesized that the dispute subjects which are common for any type of a project in any sector namely time, cost and ambiguities in the contract are also applicable and can be categorized to some extent in the construction industry. The hypothesis has been confirmed with realization via expert opinions via utilizing the delphi method. Additionally, some other dispute subjects concerning the construction industry have been determined in this article.
doi:10.28948/ngumuh.536005 fatcat:iqff6pjbmvarppmgcd2h2khafa