O formi ugovora o plodouživanju - komentar jedne odluke Vrhovnog suda Srbije

Sergej Mladenovski
1999 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
doi:10.5937/gakv9909291m fatcat:5jtb5dhh25ghhhbwob2ff2l6ie