SOME SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS REGULATORY ACTION OF THE EXCISE TAX ON TABACCO PRODUCTS IN UKRAINE IN 2014-2017 YEARS
ДЕЯКІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯТИВНОЇ ДІЇ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ В УКРАЇНІ У 2014-2017 РОКАХ

Z. S. Mysak, Danylo Halytsky National Medical University of Lviv
2019 Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series "Economics  
Мисак Зоряна Степанівна, асистент кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ДЕЯКІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯТИВНОЇ ДІЇ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ В УКРАЇНІ У 2014-2017 РОКАХ Тютюнопаління визнано епідемією глобального масштабу. Державна політика у сфері боротьби з тютюнопалінням забезпечує законодавче регулювання та впровадження ефективних заходів контролю над споживанням
more » ... серед яких акцизна політика розглядається як найефективніший засіб зменшення поширеності куріння. Регулююча спрямованість акцизного оподаткування тютюнової продукції знаходить відображення в економічному та соціальному векторах, що і зумовлює актуальність даного дослідження. Приведення структури і ставок акцизів на тютюнові вироби до загальноєвропейських норм є дієвим інструментом у питанні забезпечення зростання надходжень до бюджету та досягнення позитивних тенденцій у зміні показників медико-соціального характеру. Метою статті є аналіз соціальних та економічних результатів акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні у період 2014-2017 років з позиції наповненості держбюджету акцизними надходженнями, зменшення поширеності куріння серед населення України, дослідження структури курців і аналізу стану захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень трахеї, бронхів, легень. Дослідження проведено з використанням статистичного методу розрахунку показників динамічних рядів (абсолютного приросту, темпу приросту) та аналізу відносних величин. Дослідженням встановлено, що за період 2014-2017 рр. підняття специфічної ставки на тютюнові вироби забезпечило зростання в 2,4 рази надходжень до Державного бюджету від оподаткування специфічною ставкою виробленої в Україні тютюнової продукції. Окрім того, встановлено позитивний вплив підняття акцизних ставок на соціальні параметри суспільного життя. За досліджуваний період чисельність курців скоротилась на 13,4%. Зафіксовано зменшення поширеності тютюнопаління серед населення зі стажем куріння 6-10 років на 25,06%. Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення трахеїв, бронхів, легень знизився на 3,86%, а показник смертностіна 3,56%. Проте встановлено зростання показника онкозахворюваності органів дихання жіночого населення на 2,84%. Наукова новизна полягає в оцінці таких медико-соціальних параметрів дії акцизного оподаткування тютюнової продукції, як рівень захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень трахеїв, бронхів, легень, які провокуються тривалим споживанням тютюну. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання для вдосконалення комплексних заходів реалізації державної політики у сфері боротьби з тютюнопалінням. Подальші дослідження з даної тематики будуть спрямовані на аналіз результативності акцизної політики на тютюнові вироби у соціальній площині з розробкою заходів рекомендаційного характеру. Ключові слова: акцизний податок, адвалорна ставка, специфічна ставка, тютюнові вироби, тютюнопаління, злоякісні новоутворення.
doi:10.31339/2313-8114-2019-1(11)-131-137 fatcat:qezpywkbpzf7rn3svpq6qguv7m