Експлуатаційні дослідження показників кутового зсуву клейової полімерної пластини корінцевої частини книжкового блоку

Петро Олексійович Киричок, Олександр Олександрович Палюх
2018 Технологія і техніка друкарства  
Постановка проблеми В сучасних технологічних процесах виготовлення книжкової продукції, з метою мінімізації витратної частини, наряду із традиційними видами паперу -книжкового, офсетного, крейдованого широкого розповсюдження набули види паперу виготовлені за спрощеними технологіями, такі як пухкі, висококаландровані, легкокрейдовані та ін. Фізико-механічні характеристики таких паперів частково нижчі ніж дорожчі зразки, але, в основному, забезпечують необхідні експлуатаційні показники міцності,
more » ... ластичності, стійкості до руйнівних процесів, на межі утворення та збереження колових отворів, під час зшивання книжкових зошитів синтетичними та бавовняними нитками. Різноманітна кількість складань палітурних ниток залежно від кількості зошитів та обсягів сторінок в них є одним із чинників впливу на геометричні розміри руйнувань отворів в корінцевій частині зошитів під час їх зшивання. Використання клейових полімерних композицій з високою Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І П Р О Ц Е С И 28 ISSN 2077 7264. Технологія і техніка друкарства. 2018. № 3(61) УДК 686.1.019 © П. О. Киричок, д.т.н., професор, О. О. Палюх, к.т.н., доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КУТОВОГО ЗСУВУ КЛЕЙОВОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛАСТИНИ КОРІНЦЕВОЇ ЧАСТИНИ КНИЖКОВОГО БЛОКУ Величина деформації окремих ділянок корінцевої клейової полімерної пластини в процесі експлуатаційних навантажень при користуванні книжковими блоками, зшитими нитками, залежить не тільки від пружних властивостей матеріалу клейової композиції, його ізотропності, товщини нанесеного шару, але й від кутів перегинань пластини, які сприяють створенню зон змінної концентрації руйнівних напружень внутрішньої структури. Напруження виникають на краях з'єднань клейової пластини із папером фальців корінців зошитів з однієї сторони та окантовувальним папером з іншої сторони, у вигляді ділянок стискання та розтягування в місцях дискретних перегинань. Час дії навантажень, на цих ділянках, пропорційно впливає на зменшення пружних властивостей пластини й розвитку явищ залишкової пластичної деформації. Ключові слова: корінець блока; перегинання пластини; клейова композиція; полімерна пластина; розкривання блока; зусилля розтягування; кутовий зсув.
doi:10.20535/2077-7264.3(61).2018.159513 fatcat:2ohmnp5tafg3lme4vwleksxyie