Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew [czynnik sprawczy: Para

Edward Arseniuk, Lidia Kowalska
2019 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  
doi:10.37317/biul-2019-0015 fatcat:g4xmd6yrkjbxbjocmx7htdcrki