Dimensions of the influence of the virtualisation of consumption on the decision-making of young Polish consumers

Tomasz Zalega, PhD, Associate Professor, National Economy Department, University of Warsaw, Poland
2019 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy  
doi:10.15584/nsawg.2019.2.5 fatcat:3cj5ixf6cvfi5d2mrywi3xsyyq