THE JURIDICAL SIGNIFICANCE CONSEQUENCE IN CAUSATION: ASPECT OF THE CRIMINAL LAW

V.O. Benkivskyi
2020 Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo  
Статтю присвячено аналізу проблеми впливу наслідку на правову оцінку причинного зв'язку як умови кримінальної відповідальності. Основним принципом (або тезою) у межах статті є те, що діяння породжує наслідок; наслідок визначає оберненим чином особливості правової оцінки діяння як кримінально-правового, небезпечного чинника, причини в її юридичному виразі. У статті обґрунтовується питання ефективності наслідку в тому сенсі, що він у межах причинного зв'язку допомагає з'ясувати зміст та юридичні
more » ... собливості діяння (причини в юридичному сенсі). Таким чином, проявляється обернений вплив наслідку на причину. У статті обґрунтовується необхідність аналізу процесу суспільно небезпечного спричинення за формулою «від наслідку до причини». Застосування вказаної формули дозволяє в кінцевому результаті обґрунтувати правовий наслідок у вигляді кримінальної відповідальності особи за вчинення кримінального правопорушення або злочину. У статті розглядається також загальний вплив наслідку кримінального правопорушення на здійснення правової оцінки поведінки особи, що його вчинила. Відповідно, суспільно небезпечний наслідок розглядається як певний «орієнтир» для правоохоронних органів щодо визначення міри та ступеня кримінальної відповідальності особи. Використання суспільно небезпечного наслідку (або уявлення про нього) для правової оцінки скоєного відповідає логіко-імплікаційним засадам наукового дослідження і, зокрема, дослідження в межах кримінального права. У статті розглядається також суспільно небезпечний наслідок як такий, що існує поза складом злочину, кримінального правопорушення. Відповідно, суспільно небезпечний наслідок розглядається не як результат дії або злочинної бездіяльності, але як те, що зумовлено самим злочином, кримінальним правопорушенням. Дане твердження ілюструється у статті шляхом посилання на положення статті 67 КК України. У статті проведений аналіз оберненого впливу суспільно небезпечного наслідку в межах таких інститутів, як інститут «кримінального правопорушення», інститут «співучасті». Особливу увагу в статті приділено характеристиці суспільно небезпечного наслідку в деліктах створення небезпеки. Ключові слова: кримінальне право, наслідок, кримінальна відповідальність, причинний зв'язок, співучасть, делікт створення небезпеки.
doi:10.32838/1606-3716/2020.4/31 fatcat:oijxc2gcdzcq3it3jkt7chquwi