Primjena pravila postupka u parnicama iz radnog odnosa

Slađana Aras Kramar, Senija Ledić
2020 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu  
Cilj je rada analizirati i raspraviti područje primjene pravila Zakona o parničnom postupku (ZPP) u posebnom postupku u parnicama iz radnog odnosa. Treba, naime, primijetiti da niti ZPP, a ni Zakon o radu ne određuju pojam radnog spora. U domaćoj sudskoj praksi posebice je sporno pitanje predstavlja li radni spor i spor što ga pokreće radnik radi naknade štete zbog ozljede na radu protiv osiguratelja kod kojeg je poslodavac osigurao odgovornost prema radnicima za štete nastale na radu. Štoviše,
more » ... upravo o tom pravnom pitanju postoji neujednačenost sudske prakse. U radu se, prvo, pokušava općenito odrediti pojam radnog spora uzimajući u obzir relevantne teorijske izvore. Potom slijedi dio o pojmu radnog spora u domaćoj sudskoj praksi, u kojem se kazuistički raspravljaju i analiziraju različita shvaćanja o pravnoj prirodi određene kategorije sporova, i to spora koji pokreće radnik radi naknade štete zbog ozljede na radu protiv osiguratelja kod kojeg je poslodavac osigurao odgovornost, kao i spora koji nasljednik radnika (ostavitelja) nastavlja nakon prekida postupka uslijed smrti radnika kao tužitelja ili pak pokreće radi naknade štete zbog smrti radnika (ostavitelja) protiv njegova poslodavca i/ili osiguratelja. Prilikom analize i rasprave poimanja domaće sudske prakse o radnom sporu, uzimaju se u obzir i određeni poredbenopravni izvori te sudska praksa (Slovenija). U zaključnom dijelu rada sadržana je sumarna sinteza glavnih rezultata istraživanja, kao i određene projekcije de lege ferenda.
doi:10.31141/zrpfs.2020.57.138.1011 fatcat:hcuyccz4tjajpeopq2pl7pgaqm