FATCO syndrome: a new case and review of the literature

Filiz Hazan, Nagehan Katipoğlu, Fatma Kaya Kılıç, Ümran Hekimoğlu, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Esin Kantekin, Sertaç Arslanoğlu
2016 Pamukkale Medical Journal  
Özet Fibular Aplazi, Tibia Kompemeli ve Oligosindaktili (FATCO) sendromu çok nadir görülen bir sendromdur. FATCO sendromunun kalıtım modeli ve hastalıktan sorumlu gen ya da genleri bilinmemektedir. Literatürde bugüne kadar sadece 14 hasta bildirilmiştir. Biz burada, FATCO sendromu olan bir erkek hastayı sunuyoruz. Sendroma ismini veren major özelliklerin yanında diğer klinik bulgularının daha iyi anlaşılabilmesi için hastamızın bulguları ile birlikte literatürdeki hastaların klinik bulgularını
more » ... arşılaştırarak, nadir görülen bu sendromun fenotipik bulgularını gözden geçirmeyi amaçladık. Pam Tıp Derg 2016;9(3):236-239 Abstract Fibular aplasia, Tibial Campomelia, and Oligosyndactyly (FATCO) syndrome is a very rare syndrome. The inheritance pattern of this syndrome and responsible gene or genes are unclear. Until today, only 14 patients have been reported. Herein, we have presented a new male patient with FATCO syndrome. In order to define the clinical features other than the major ones, we had an overview of the phenotypical findings of this rare syndrome by comparing the clinical findings of our case with those of the published cases Pam Med J 2016;9(3):236-239
doi:10.5505/ptd.2016.10327 fatcat:vagh7r7chfgtrgmjzr4b4w5oxe