Ponownie darwinizm kontra inteligentny projekt

H. Allen Orr
2021 Filozoficzne Aspekty Genezy  
Jest to recenzja książki Michaela J. Behe'ego Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), zawierającej krytykę ewolucjonizmu. Orr uważa, co prawda, że jest to w ostatnich latach najbardziej wyrafinowany atak na ewolucjonizm darwinowski, ale nie przyznaje racji Behe'emu. Orr krytykuje jego koncepcję nieredukowalnej złożoności i proponuje swoje własne, ewolucjonistyczne rozwiązanie problemu powstawania biochemicznych układów nieredukowalnie złożonych.
doi:10.53763/fag.2004.1.6 fatcat:cxn22j27hzfm7pp7fimuqpqema