Molecular techniques for the detection and characterization of microorganisms Λέξεις ευρετηρίου Μικροβιολογία Μοριακή διάγνωση

Pasteur
2013 unpublished
at the end of the article Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών Η ανίχνευση και ο χαρακτηρισμός (ταυτοποίηση και τυποποίηση) παθογόνων ή μη μικροοργανισμών αποτελούν θέματα μείζονος σημασίας για την κλινική και την εργαστηριακή πρακτική. Οι μοριακές διαγνωστικές τεχνικές είναι αρωγοί στην προσπάθεια για την τυποποίηση των μικροοργανισμών, αλλά και την αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας ταυτόχρονα με τη συντόμευση της διαγνωστικής πράξης. Με αυτόν τον τρόπο
more » ... αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ταχύτερη και ακριβέστερη αντιμετώπιση των παθογόνων μικροβίων, είτε αυτά έχουν ήδη προσβάλει ανθρώπους, ζώα και φυτά είτε υπάρχουν στα τρόφιμα και στο περιβάλλον των συγκεκριμένων ξενιστών. Η ανακάλυψη της αλυσιδωτής αντί-δρασης πολυμεράσης (PCR) και των άλλων παρεμφερών μοριακών τεχνικών βοήθησε στην ταχεία ανάπτυξη της μοριακής διαγνωστικής πρακτικής. Επί πλέον, η PCR πραγματικού χρόνου επιτρέπει τον ποιοτικό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των μικροοργανισμών παρέχοντας σημαντική πληροφόρηση για τη θεραπεία του ξενιστή. Βέβαια, η χρήση της τεχνικής PCR πιθανόν να εμφανίσει περιορισμούς, όπως ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω επιμολύν-σεων. Γι' αυτόν το σκοπό πραγματοποιείται μια προσπάθεια ανάπτυξης νέων ή τροποποιημένων μοριακών διαγνωστικών τεχνικών, οι οποίες χαρακτηρίζο-νται από μεγαλύτερη ασφάλεια, ευαισθησία και ειδικότητα. Οι περισσότερες από αυτές κάνουν δειλά βήματα στα διαγνωστικά εργαστήρια, λόγω της κυριαρχίας της PCR, της αναγκαιότητας ύπαρξης ακριβού και ειδικού εργαστη-ριακού εξοπλισμού με παράλληλη χρήση αυτού από καταρτισμένο προσωπικό και, τέλος, λόγω του υψηλότερου κόστους αναλώσιμων. Το πρόβλημα της υιοθέτησης τυποποιημένων μεθοδολογιών, ή έστω διαδικασιών, τεχνικών και πρωτοκόλλων έκδοσης αποτελεσμάτων γιγαντώνεται καθώς πλέον απαιτείται συμβατότητα αποτελεσμάτων για διεργαστηριακές συνεργασίες σε ευρύτατες γεωγραφικές περιοχές μεταξύ φορέων που υλοποιούν μοριακή διάγνωση. Σε αυτή την ανασκόπηση παρουσιάζονται οι κυριότερες μοριακές τεχνικές διάγνωσης που χρησιμοποιούνται σε κλινικές και εργαστηριακές εφαρμογές. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία αύξηση του προσδόκιμου ζωής, στα πρώτα 70 χρόνια του 20ού αιώνα, λόγω καλύτερων συνθηκών ζωής (διατροφή, περίθαλψη) και βρεφικής φροντίδας συ-νοδεύτηκε από μια σημαντική μείωση της επίπτωσης των μολυσματικών μικροβιακών ασθενειών ως αίτιο θανάτου. 1 Παρά τις προόδους αυτές, οι μικροβιακές νόσοι παραμέ-νουν μείζονες απειλές της υγείας και της ζωής, με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος (οι στατιστικές που τις εμφανίζουν σε ύφεση 2,3 παρουσιάζουν ελλείψεις, 4−10 επειδή οι μεν μικροοργανισμοί εξελίσσονται και αποκτούν αντοχή στα αντιμικροβιακά φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ η ανοσία του γενικού πληθυσμού υποβαθμίζεται από τη μαζική επιβίωση ανοσοανεπαρκών ασθενών που κατέληγαν πριν από 20 έτη). 2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 2.1. Φαινοτυπικές και μοριακές τεχνικές χωρίς ενίσχυση Τον προηγούμενο αιώνα, οι κλινικοί μικροβιολόγοι αναζητούσαν ταχύτερες, ειδικότερες και περισσότερο ευαίσθητες τεχνικές για τον εντοπισμό των παθογόνων, όπως μορφολογία, φυσιολογία, μεταβολισμός. Οι παρα-δοσιακές μέθοδοι της μικροβιακής ταυτοποίησης βασί-ζονται αποκλειστικά στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του οργανισμού. Παραδείγματα αποτελούν οι δοκιμασίες αφομοίωσης θρεπτικών υλικών των βακτηρίων, η μορ-φολογία των μυκητιασικών αναπαραγωγικών οργάνων, η μορφολογία πρωτοζωικών και μεταζωικών παρασίτων και τα κυτταροπαθολογικά συμπτώματα των ιογενών νόσων. Μερικά φαινοτυπικά δοκίμια είναι αρκετά ειδικά για το
fatcat:ncibqktf4rdnnmqqh7ulkb3xqy