Development Principles of Spatial Data Quality Model - Application to Road Network [article]

Andriana S. Stefanou, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Άγγελος Σιόλας
2011
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη διαδικασία ανάπτυξης μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας με εφαρμογή στο οδικό δίκτυο. Η ανάπτυξη ενός μοντέλου ποιότητας για την αξιολόγηση των χωρικών δεδομένων, χρήζει πολύπλευρης αντιμετώπισης λόγω των ποικίλων αναγκών του κάθε χρήστη, του κόστους παραγωγής, του πλήθους των εφαρμογών και των διαφορετικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου ποιότητας αποτελεί η πλήρης κατανόηση των δομικών στοιχείων της ποιότητας.
more » ... ς, είναι απαραίτητος ο καθορισμός τόσο της μεθόδου δειγματοληψίας που θα επιλεχθεί όσο και των προτύπων που ορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής κάθε μεθόδου. Ακόμη, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί ο καθορισμός των προδιαγραφών των χωρικών δεδομένων για την ανάπτυξη του μοντέλου ποιότητας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εκφράζεται η συνολική ποιότητα μιας βάσης δεδομένων. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε αποτελείται από 26 οντότητες/ιδιότητες, 5 στοιχεία ποιότητας, 8 επιμέρους στοιχεία ποιότητας και 10 μέτρα ποιότητας. Για την καλύτερη κατανόηση της δειγματοληπτικής διαδικασίας στο πλαίσιο αξιολόγησης των χωρικών δεδομένων παρατίθεται παράδειγμα μιας τέτοιας διαδικασίας, για την αξιολόγηση των οντοτήτων ως προς την «απόλυτη ή εξωτερική ακρίβεια». Στην περίπτωση αυτή, επιλέχθηκε ο δειγματοληπτικός έλεγχος λόγω του μεγάλου κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τη διενέργεια των μετρήσεων. Μέσω της εφαρμογής του μοντέλου σε τμήμα του οδικού δικτύου της Γερμανίας διαπιστώθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία κοινής κωδικοποίησης στα δεδομένα, με σκοπό μια πιο αξιόπιστη αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί τόσο η ικανοποίηση των χρηστών όσο και η ορθή χρήση των δεδομένων.
doi:10.26240/heal.ntua.8612 fatcat:mamtpefanfbj7i4rff7bbg42yy