Paola Solombrino, The in house providing as a self-organization model for the public administration (Zamówienia in-house jako element modelu samoorganizacji administracji publicznej), "The Juridical Current" ("Le Courant Juridique") vol. 79, December 2019

Konrad Różowicz
2020 Studia Prawa Publicznego  
Paola Solombrino, The in house providing as a self-organization model for the public administration (Zamówienia in-house jako element modelu samoorganizacji administracji publicznej), "The Juridical Current" ("Le Courant Juridique") vol. 79, December 2019, s. 74-90 * Konrad Różowicz, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
doi:10.14746/spp.2020.1.29.12 fatcat:dd3flywqgne4bcrb752zosbjyi