Stereofotogrametryczna inwentaryzacja obiektu architektonicznego na podstawie niemetrycznych zdjęć cyfrowych średniej rozdzielczości

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji
2001 unpublished
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego: 1 Streszczenie Stereofotogrametryczne opracowanie dużego obiektu architektonicznego przeprowadzono na podstawie niemetrycznych zdjąć cyfrowych o rozdzielczości 2 .2 K x I.4 K , które wykonano aparatem cyfrowym Kodak DC4800. Do opracowania zastosowano autograf cyfrowy Video Stereo Digitizer bazujący na komputerze klasy PC oraz system MicroSiation 95. Orientacją zdjąć
more » ... zdjąć niemetrycznych w autografie przeprowadzono metodą DLT. Przy orientacji skalibrowanych obrazów cyfrowych należу wprowadzić dodatkowe parametry modelujące wszystkie błędy systematyczne kamery cyfrowej. W wyniku stereodigitalizacji 3D otrzymano mapy wektorowe elewacji w skali 1: 50.
fatcat:awuyieurqbb2rbmc5lu6tppjly