THE EFFECTIVENESS OF JUICE BOX GRAPHIC DESIGN SOLUTION INCONGRUENT WITH CONSUMER MEMORY SCHEMA UČINKOVITOST RJEŠENJA GRAFIČKOG DIZAJNA TETRAPAK AMBALAŽE VOĆNIH SOKOVA NEPODUDARNOG SA MEMORIJSKOM SHEMOM POTROŠAČA

Nedeljković Uroš, Puškarević Irma, Pinćjer Ivan
2015 POLYTECHNIC & DESIGN   unpublished
Graphic design solutions that are congruent with conventions of the consumer memory can initiate information processing in accordance with a schema, that is, unconventional solutions can activate the processing of schema-incongruent information. This paper argues the effectiveness of unconventional graphic design solutions for a juice box packaging in relation to conventional solutions which are present daily in our surroundings. The experiment was designed to exemplify emotional response
more » ... onal response differences to conventional and unconventional graphic design solutions which can either activate congruent or incongruent information processing. Based on Mandler's findings, we hypothesize that moderately incongruent schema, initiated by unconventional graphic design solution for packaging, will lead to more positive emotional response contrasting with a response initiated after information processing to scheme-congruent solution. Our findings confirm the hypothesis. Sažetak Grafička rješenja podudarna sa konvencijama u potrošačevoj memoriji mogu utjecati na obradu informacija u skladu sa shemom, odnosno, nekonvencionalna rješenja mogu aktivirati obradu informacija nepodudarnu sa shemom. U ovom radu ističemo učinkovitost nekonvencionalnih grafičkih rješenja tetrapak ambalaže za voćni sok u odnosu na konvencionalni dizajn koji je svakodnevno prisutan u našem okruženju. Eksperiment je rađen sa ciljem da se izdvoje razlike u emotivnim odgovorima u odnosu na konvencionalno i nekonvencionalno dizajnersko rješenje koje može pokrenuti obradu informacija podudarnu ili nepodudarnu sa memorijskom shemom. Nadovezivanjem na Mandlerova istraživanja, postavljena je hipoteza da će nekonevencionalna grafička rješenja kod ispitanika izazvati pozitivniji emocionalni odgovor, suprotno odgovorima koja se očekuju na prikaz konvencionalnih rješenja. Hipotez rada je potvrđena rezultatima eksperimenta sa ispitanicima.
fatcat:hdmmoxxg6zhcrnlnllz4dvmvb4