Pom34 mRNA is the Only Target of the Sesa Network

Bengü Ergüden
2017 Hacettepe Journal of Biology and Chemistry  
Ö Z S accharomyces cerevisiae sentrozomunun çekirdek zarına yerleşmesi için gerekli olan MPS2, bir elzem gendir. Bu genin silinmesi, hücre döngüsünü durdurur ve hücre ölümüne yol açar. Bir süre önce, SESA ağının MPS2 temel fonksiyonunu baskılayabildiğini gösterdik. Ayrıntılı analizler SESA sisteminin, maya sentrozomu eşlenmesi hatalarını gidermek için bir kısım mRNAnın translasyonunu seçici olarak baskıladığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise genom ölçeğinde yaptığımız tarama ile Pom34
more » ... ama ile Pom34 mRNAsının SESA ağnın tek hedefi olduğunu ortaya çıkardık. Anahtar Kelimeler Saccharomyces cerevisiae, sentrozom eşlenmesi, Pom34, SESA ağı. A B S T R A C T M PS2 is an essential gene required for the insertion of Saccharomyces cerevisiae centrosome into the nuclear membrane. Upon its deletion, cell cycle is stopped and the cell dies. Recently, we reported that SESA network can suppress essential role of MPS2. Detailed analysis showed that SESA is a system which suppresses centrosome duplication defects by inhibiting the translation of a subset of mRNAs selectively. In this study, we report the results of a genome-wide deletion screen which unearthed Pom34 mRNA as the only target of the SESA network.
doi:10.15671/hjbc.2018.195 fatcat:rlcsc4lairerbakae7td6wm4xi