Els sistemes interactius multimèdia com a suport d'exhibició i aproximació en les arts plàstiques

Joan Ignasi Ribas
1999 Digithum  
Els sistemes interactius multimèdia com a suport d'exhibició i aproximació en les arts plàstiques Introducció Aquest article planteja una reflexió sobre les possibilitats dels sistemes interactius multimèdia en general i dels CD-ROM en particular per tractar qualsevol mena de qüestió relacionada amb les arts plàstiques. S'analitza la confluència de mitjans diversos que planteja el multimèdia i com han anat evolucionant els sistemes interactius d'acord amb la tecnologia, amb èmfasi particular en
more » ... mfasi particular en els productes sobre art. Finalment una anàlisi de diversos CD-ROM ens porta a la conclusió que amb sistemes interactius es poden fer, com en qualsevol altre mitjà i amb les seves característiques úniques, obres neutres o obres més personals i compromeses.
doi:10.7238/d.v0i1.625 fatcat:v3e7u7r3vnaf5ho54khprqvsoq