How should we correctly interpret biallelic germline truncating variant of MLH3 in hereditary colorectal cancer?

Mengyuan Yang, Lizhen Zhu, Dong Xu, Shanshan Weng, Xuefeng Fang, Caixia Dong, Hanguang Hu, Ying Yuan
2019 Genetics in Medicine  
doi:10.1038/s41436-019-0529-7 pmid:31043711 fatcat:egrzvihfczcqnhynytjxdhs2tq