Diagnostic Value of Specific Markers in the Verification of Bacterial Nature of the Inflammatory Processes n the Respiratory System

O.K. Koloskova, L.A. Ivanova, T.M. Bіlous, R.I. Goncharuk
2016 Aktualʹnaâ Infektologiâ  
Резюме. Вступ. Останнім часом накопичено все більше даних стосовно ролі інфекції як чинника ризику візинг-синдрому, бронхіальної астми та її загострень, що досить часто потребують проведення диференціальної діагностики з таким їх ускладненням, як пневмонія бактеріальної чи вірусної етіології. Мета роботи: для покращення діагностики бактеріальних запальних процесів дихальних шляхів у дітей різного віку вивчити окремі результати обстеження хворих. Матеріал і методи. Комплексно обстежено 279
more » ... дітей від грудного до дошкільного віку. Першу (І) клінічну групу становили 100 дітей грудного віку, які надійшли до стаціонару з приводу позалікарняної бактеріальної пневмонії (БП). Другу (ІІ) групу сформували 56 хворих на бронхіальну астму дітей, у яких підтверджено бактеріальну природу фебрильних нападів астми. До третьої (ІІІ) групи увійшло 46 хворих на БА пацієнтів, у яких підтверджено вірусний характер фебрильних загострень астми. А четверту (IV) групу сформували 77 пацієнтів грудного віку з гострою вірусною інфекцією (ГРВІ) дихальних шляхів у вигляді гострого бронхіту (45 дітей), бронхіоліту (15 випадків) і вірусної пневмонії (17 хворих). Результати та їх обговорення. За показниками лейкоцитограми периферичної крові у хворих на БП на відміну від однолітків із ГРВІ відзначалась наявність бактеріально-запального процесу. Дослідження в сироватці крові концентрації С-реактивного протеїну дозволило отримати такі результати: середній вміст даного білка в І клінічний групі становив 67
doi:10.22141/2312-413x.3.12.2016.81712 fatcat:j6efnuyvunfhhjvyn76ninko6y