Studies on the Syntheses of Decahydroisoquinoline Derivatives. III
Decahydroisoquinoline誘導体の合成研究 (第3報)

Isao Satoda, Masao Murayama, Toshikazu Omoto, Masanobu Kawamata
1960 Yakugaku zasshi  
Studies on the Syntheses of Decahydroisoquinoline Derivatives. ‡V. Syntheses of 2-Methyl-4-anisoyl-10-hydroxydecahydroisoquinoline Derivatives. (2). Derivatives by Acetylation and Reduction.
doi:10.1248/yakushi1947.80.1_10 fatcat:xgahzaefgjdfnko3h52evsqhzi