Laparoscopic Hysterectomy of Large Uterus: A Single Center Experience and Review of the Literature

Ali Akdemir
2015 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Bu çalışmada büyük boyutlu uterusu olan hastalarda laparoskopik histerektomi operasyonun başarılı ve güvenilir bir yaklaşım olup olmadığı araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: 2005-2013 yılları arasında kliniğimizde benign nedenlerle yapılan ve 1000 gr ve üzeri boyutlu uterus olan 12 hasta çalışmaya alınmış. Hastalar; yaş, parite, geçirilmiş batın operasyonu öyküsü, BMI, uterus boyutu, operasyon süresi, intraoperatif kan kaybı ve intraoperatifpostoperatif komplikasyonlar gibi
more » ... e göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların ortalama uterus boyutu 1130 gr, ortalama operasyon süresi 115 dakika ve ortalama intraoperatif kan kaybı 125 ml olarak belirlendi. Ortalama BMI değeri 25 ve hepsi multipar olan hastaların hiçbirinde laparotomiye dönüş gerekmemiştir. Tartışma: Laparoskopik histerektomi 1000 gr ve üzeri boyutlardaki uterusa sahip hastalarda dahi tercih edilebilir güvenli ve başarılı bir operasyondur. Abstract Aim: In this study we aimed to evaluate whether laparoscopic hysterectomy is a safe and successful approach to patients with large sized uterus. Materyal and Method: Data of 12 patients with uterus sized 1000 gr and larger operated between 2005-2013 were analyzed retrospectively. Parameters of age, parity, BMI, history of previous abdominal surgery, operation time, uterus size, intraoperative blood loss, intraoperative-postoperative complications were assessed for each patient. Results: Mean uterus size, operation time and intraoperative blood loss were 1130 gr, 115 minutes and 125 ml, respectively. All of the patients were multiparous with mean BMI of 25 and none of them needed conversion to laparotomy. Discussion: Laparoscopic hysterectomy is a preferable, safe and successful approach to patient with uterus sized 1000 gr and larger.
doi:10.4328/jcam.2172 fatcat:fe2c43vjsbfddhea4jcsovkfwe