DEVELOPMENT OF A METHOD OF ADDITIVE MANUFACTURING BY MATERIAL EXTRUSION ALONG THREE-DIMENSIONAL CURVES

D.M. Kirkman, A.F. Van Der Merwe, R.I. Campbell
2019 South African Journal of Industrial Engineering  
A method of additive manufacturing (AM) for the extrusion of material along three-dimensional curves is proposed as an alternative to conventional methods of layer-based AM for the manufacture of components designed using topology optimisation. The objectives of the study are to formulate a toolpath-generation algorithm for the extrusion process, to design the testing apparatus and methods for the validation of the proposed extrusion process, and to generate feedback based on the results
more » ... the results obtained during testing and validation for possible implementation in topology optimisation software. The outcome of the study is a process by which toolpaths can be generated for simple geometries, and implemented using a mounted extruder serving on to a serial robotmounted build platform. OPSOMMING Die ekstrusie van materiaal langs driedimensionele krommes deur middel van toevoegingsvervaardiging word voorgehou as 'n alternatief vir konvensionele, topologie-optimeerde, laaggebaseerde toevoegingsvervaardiging. Die doelstellings van hierdie navorsing is om 'n gereedskapstuk trajek algoritme vir die ekstrusie proses te formuleer, om die toetsapparaat en validasie-metodes vir die voorgestelde proses te ontwerp en om terugvoer te gee aan die hand van die resultate. Die einddoel is om die benadering in te sluit in topologie-optimering sagteware. Die resultaat van hierdie studie is 'n proses waarvolgens gereedskapstuk trajekte genereer kan word vir eenvoudige geometrieë en geïmplementeer kan word deur die gebruik van 'n matrys op 'n serie, robot-gemonteerde bouplatform.
doi:10.7166/30-3-2264 fatcat:mct44olwzba7dhpprcaoqmyeda