PSEUDOSARCOMA OF THE ESOPHAGUS, REPORT OF A CASE
食道のPseudosarcomaの1例

Takayuki MATSUMOTO, Teisuke KAMATA, Tetsuo ARAKAWA, Tokio ONO, Kenzo KOBAYASHI, Ryo ITOH, Mitsuo HAI, Yoshiro HAMANAKA, Takehiro MITSUHASHI
1983 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.25.1211 fatcat:tvuu7wjppfcb3mesxx3lsnpmg4