Homage payed to court advisor [title] Prof. Dr. Josef Šolín, honorary member of the Union of Czech mathematicians at Praha
Pocta dvornímu radovi prof. Dru. Josefu Šolínovi, čestnému členu Jednoty českých mathematiků v Praze

1911 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
doi:10.21136/cpmf.1911.123217 fatcat:cl5tqkszsrb2zllk3dxdfph3ka