41 SİLBERMAN'IN ÖĞRENME YAKLAŞIMINI TEMEL ALARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN PLANLANMASI

Ahmet GÜNEYLİ
2001 Dil Dergisi  
Özet Anadili eğitiminde geleneksel yaklaşımın benimsenmesi sonucunda öğrencilerin başarı düzeylerinin düştüğü ve dersten soğudukları gözlenmektedir. Gerek yabancı dil gerekse anadili eğitiminde dört temel dil becerisinin kazandırılmasında öğrencilerin etkin olmaları çok önemlidir. Bu çalışmada Silberman'ın etkin öğrenme yaklaşımına uygun eğitim durumları hazırlanmıştır. Böylece öğrenciyi etkin kılacak ve uygulamaya yöneltecek durumlar yaratılarak dil eğitimcilerine katkı sağlamak
more » ... Abstract As a result of embracing traditional approach in teaching native language, it is observed that the success level of the students has decreased and they have lost their enthusiasm for the language course. It is very important for the students to be active in obtaining four basic language skills either in learning native language or foreign language. In this study, educational cases have been prepared appropriate to Silberman's active learning approach. Thus, it is being aimed to assist language educators by creating the conditions which lead students to be active and open to application.
doi:10.1501/dilder_0000000070 fatcat:27ehi5icwzflznyh2yee3t5dju