Nitric oxide and preeclampsia

Zoltán Kukor, Sándor Valent
2010 Orvosi Hetilap  
A praeeclampsia a legveszélyesebb terhességi kórképek közé tartozik, egyike a vezető terhességi halálokoknak. A betegség kialakulása a placentához köthető. A patomechanizmusban kulcsszerepet tulajdonítanak az elégtelen NOszintézisnek. A placentában az endothelialis izoforma (eNOS) a jellemző, ennek ismert zavarait foglaljuk össze. Csökkentheti a NO-szintézist szubsztrát-(arginin), kofaktor-(tetrahidrobiopterin, BH4) és kalciumhiány. Praeeclampsiában nőhet a nem észteresített szabad zsírsavak
more » ... A), a szolubilis VEGF-receptor (sVEGFR), az aszimmetrikus dimetil-arginin, a reaktív oxigéngyökök és a glükóz szérumszintje. Ezek különböző útvonalakon csökkentik a NO mennyiségét. Ismert a praeeclampticus placenták egy részében az enzim csökkent BH4 iránti affi nitása, ami a NO-szintézis csökkenésén túl emelkedett szuperoxid-termelést is okozhat. A praeeclampsiához -nem kellően bizonyítottan -eNOS-polimorfi zmusokat is társítottak (D298E, -786T→C). A dohányzásnak preventív hatása van praeeclampsia ellen. A hatásmechanizmus nem tisztázott, a NO-szintézisre fokuszálva is ellentmondásokkal teli. A dohányfüst az eNOS expresszióját csökkenti, az aktivitását emelő Ser1177 és az enzimaktivitást gátló Thr495foszforilációt egyaránt fokozza. Az oxidatív stresszel a NO-szint közvetlenül csökken. A dohányzás csökkenti az FFA-szintet, ami az eNOS-aktivitás növekedését okozhatja. A dohányzás CO-ot termel, ami részben NO-mimikáló hatásával pótolhatja a NO-t.
doi:10.1556/oh.2010.29012 pmid:21147698 fatcat:h6mcrlzkrve7tn35ar7235dnt4