Λήψη αποφάσεων διαμόρφωσης τιμών σε συναλλαγές Β2Β [article]

Ανδρονίκη Κοσμαδάκη, University Of Piraeus, Χαράλαμπος Μαρεντάκης
2020
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία και η μελέτη μοντέλου διαμόρφωσης τιμών σε συναλλαγές B2B βιομηχανίας επεξεργασίας ύδατος. Σκοπός είναι η λήψη των αρχικών αποτελεσμάτων του μοντέλου και η δοκιμή εφαρμογής του σε διαφορετικά σενάρια (προφίλ πελατών, στρατηγικές κλπ) με τη χρήση προσομοίωσης Monte Carlo. Ειδικότερα, μελετώνται τέσσερα διαφορετικά σενάρια και εξετάζεται η ανταπόκριση του μοντέλου σε διαφορετικές στρατηγικές για κάθε σενάριο. Αποδεικνύεται πως η
more » ... ος Monte-Carlo μπορεί να αποτελέσει πρωτότυπο εργαλείο στη διαμόρφωση τιμών και να εφαρμοστεί σε διαφορετικά μοντέλα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και παραμέτρους.
doi:10.26267/unipi_dione/478 fatcat:zkp22uppazdj7j5oravvuwrnzm