Průmysl 2008/2009 – bitva o záchranu v zrdcadle statistických dat

Kislingerová Eva
2009 Journal of Competitiveness  
Příspěvek se snaží uchopit současnou situaci v českých průmyslových podnicích. Na statistických datech přibližuje vývoj v posledním čtvrtletí roku 2008 a většiny roku 2009. Těžiště příspěvku představuje shrnutí a hodnocení reakcí průmyslové sféry na nastalý vývoj. Z analýzy chování firem je pak podle autorky patrné, že se ze strany podniků jedná o promyšlená, dobře mířená řešení především z oblasti snižování nákladů a to primárně v oblasti počtu zaměstnanců, která se navzdory situaci snaží o
more » ... situaci snaží o udržení životaschopnosti podniků, ale i k zachování jejich akceschopnosti pro další období. The contribution tries to grasp the current situation of Czech industrial companies. With the help of statistical data it describes the development in the last quarter 2008 and most of 2009. The focus of this contribution is a summary and evaluation of responses from industrial sphere on the occured development. From the analysis of the company behaviour is according to the author obvious that the companies solutions are coherent and well aimed. These solutions focus mainly on reducing costs, primarily on the numbers of employees, which despite the situation try to maintain the stability of companies, but also to maintain fighting power for the next period.
doaj:4b0820e00ade42f081083d84063cac6f fatcat:2hazixifgbew3aoac5rgb243fy