Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến và trải nghiệm du lịch của du khách đối với các điểm vườn du lịch ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

Nguyễn Quốc Nghi, Lê Thị Diệu Hiền, Ngô Bình Trị, Nguyễn Thị Ngọc Yến
2016 Can Tho University Journal of Science  
Relationship between perception on destination and tour experience of tourists towards the ecotourism garden in Phong Dien district, Can Tho city
doi:10.22144/ctu.jvn.2016.553 fatcat:tpddczsn2zcnzgsekbq2shwbvu