Männerbund: Theory and reality in Germany at the beginning of 20.Century

Aleksandar Molnar
2006 Sociološki Pregled  
У чланку аутор се бави везом између ренесансе савеза мушкараца (Männerbündova) и јачања научног интересовања за ту врсту форме друштвеног живота у Немачкој на почетку 20. века. Иако нове форме Männerbündova нису у потпуности одговарале старим формама, нема сумње да су сва главна обележја милитантних Männerbündova била присутна у првим годинама Вајмарске републике: култ младости, екстатична искуства, елитистичка свест, као и тенденција ка отвореном и сировом насиљу. Интенција аутора је да укаже
more » ... а значај улоге коју су Männerbündovi одиграли у раној фази Немачке револуције -поготово у провоцирању грађанског рата, ширењу мржње према модерној (тј. "западној") цивилизацији, обнови старих ратничких германских традиција, борби против демократије и подривању трошних основа Вајмарске републике. Кључне речи: друштво, заједница, Männerbund (савез мушкараца), револуција, wар, друштвене науке Увод Савези мушкараца (у даљем тексту: Männerbundovi) су древна индоевропска институција, која се среће у различитим облицима у различитим народима и, по правилу, чини противтежу породици, племену или другим заједницама "свакодневног живота". 1 Увек се, наиме, ради о заједници у којој је женама приступ забрањен, 2 коју сачињавају млађи мушкарци (врло често непунолетни) и која својим члановима омогућава мистичне, окултне или, напросто, екстатичке доживљаје (Wach, 1951: 109 и даље; Blazek, 1999: 26). Изворни старогермански Männerbund је био утолико специфичан што је имао искључиво ратничку сврху и што су га чинили изопштеници из регулар-------------- * Чланак је настао у оквиру пројекта "Просвећеност у европском, регионалном и националном конктексту: историја и савременост" (бр. 149029), који финансира Министарство науке и заштите животне средине. 1 Mircea Eliade је тврдио да концепт Männerbunda стоји у непосредној вези с "идеологијом" берсеркера, чији су се корени могли "наћи у обредима лова палеосибирских народа" (Elijade, 1985: 284). 2 Насупрот Männerbundovima у историји су бележени случајеви образовања савеза жена (Frauenbund). Менаде у старој Грчкој које су обожавале бога Диониса представљају добар пример Frauenbundа. У каснијој европској историји Frauenbundovi су обично демонизовани под стигмом "вештичарења" (Bönisch, 2000: 192).
doi:10.5937/socpreg0601081m fatcat:bkaldpdo25ftdnvlnixurvubaq