Risk assessment as the element of management control in the public finance sector units
Ocena ryzyka jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Ewelina Młodzik
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem w systemie kontroli zarządczej. Metodologia badania -analiza zasobów literaturowych oraz regulacji prawnych w zakresie kontroli zarządczej i ryzyka. Wynik -w artykule wskazano na działania niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w jednostce. Oryginalność/Wartość -identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko mają istotne znaczenie w systemie kontroli zarządczej.
more » ... zarządczej. Stanowią one właściwe składniki procesu zarządzania ryzykiem.
doi:10.18276/frfu.2015.77-26 fatcat:dzjvs4lowzg3nlks5gowuo6whu