Hrvatske vode 26 (2018) 103 35-38

S Dekić, J Preživljavanje, Acinetobacter Baumannii, U Različitim, Tipovima Vode
unpublished
Acinetobacter baumannii je oportunistički patogen koji izaziva infekcije imunosuprimiranih bolesnika. S obzirom da je nedovoljno podataka o uspješnosti preživljavanja ovog patogena u prirodnom okolišu, cilj rada bio je odrediti stopu preživljavanja A. baumannii u različitim tipovima voda. Tri izolata A. baumannii višestruko rezistentnih na antibiotike inokulirana su u izvorsku, morsku i izlaznu vodu (efluent) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te inkubirana na 20°C tijekom 50 dana. U
more » ... om 50 dana. U izvorskoj vodi broj vijabilnih A. baumannii bio je konstantan sa stopom preživljavanja 92% nakon 50 dana. U morskoj vodi zabilježen je pad broja bakterija sa stopom preživljavanja 67% nakon 50 dana. U efluentu je došlo do umnažanja bakterija, te je broj A. baumannii bio veći od inicijalnog broja i nakon 50 dana praćenja. Umnažanje te bolje preživljavanje A. baumannii u efluentu u odnosu na izvorsku ili morsku vodu objašnjava se većom dostupnošću nutrijenata. A. baumannii višestruko rezistentni na antibiotike sposobni su preživjeti u različitom vodenom okolišu kroz duže vrijeme, što predstavlja mogućnost njihovog širenja putem voda u prirodni okoliš.
fatcat:yr3675wvwjdxnpawhiyru5qrsy