A Seltenhoferek és az első tűzoltóegyesület Magyarországon [chapter]

Erzsébet Szála
2001
A Seltenhoferek és az első tűzoltóegyesület Magyarországon HARANGÖNTES SOPRONBAN A városi fegyvertár gondozója, Pfistermeister József ágyúöntő volt az első harangöntő Sop ronban. Műhelye a várostorony mellett állott. Pfistermeister 1745-ben szerezte meg a polgárjogot. " Tűzzeljáró műhelye " a Bécsi kapun kívül működött, legalábbis 1760-ban itt kapott telket a meg lévő öntő mellé. Pfistermeister harangjai Káld, Tűrje, Dömölk, Sarród, Fertőszéplak, Csepreg, Kis marton, Lajtapordány templomaiba
more » ... ültek. Pfistermeister 1772-ben halt meg. Három leánya volt, valamint fia, Ferenc Antal, aki később Kőszegen lett harangöntő. Feltehetően az ő munkája a sopronbánfalvai templom harangja. Pfistermeister özvegye azután hozzáment egy segédjükhöz, s halálakor e segédre, Köchei Jánosra hagyta a műhelyt a teljes vagyonnal együtt. Köchei János György nürnbergi származású harangöntő, aki 1777-ben tovább bővítette harangöntő műhelyét. Halálakor, 1808-ban műhelyét segédjére, Mahr Ferencre hagyta, aki Bánfalván született. Mahr a műhellyel egy időben szerezte meg a soproni polgárjogot, s előzőleg egy házat a városban. A francia háborúk idején devalválódott a pénz, s ekkor tönkrement Mahr virágzó műhelye is. Először házát (1813), majd kertjét (1816), s végül az öntőházat, raktárral, bolttal együtt (1817) is kénytelen volt eladni. A hajdani ház Kilián könyvkereskedő tulajdona lett, a többit Seltenhofer Keresztély Frigyes és neje, Jozefa vásárolták meg. Seltenhofer Frigyes Keresztély 1815. november 2-án jelentkezett a városnál. Bécsből érkezett segédként. A tanács szívesen fogadta, de kikötötte, hogy mesterremeket kell készítenie. Seltenhofer ajánlatát 1816. szeptember 16-án tárgyalta újra a tanács, mert az időközben elké szítette a mesterremeket, de üzletet még ekkor sem alapíthatott, mert a polgárjogot csak 1817-ben szerezte meg. Seltenhofer 1817. szeptember 24-én árverésen megvette a korábbi Pfistermeister-Köchel-Mahr-műhelyt. Eredetileg a Lénárt-kapu közelében szeretett volna telket műhelye számára, de erre nem kapta meg az engedélyt. A Mahr-műhely megvétele után, később, azonban mégis kiköltözött műhelyével a Győri út elejére. Seltenhofer Frigyes Keresztély három évtizedig működött Sopronban. 1819 és 1840 között Nyugat-Magyarországi Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara, 9400 Sopron, Fercnczy János utca 5. Telefon: 99/512-844.
doi:10.23716/tto.08.2001.14 fatcat:s2ilnts35zhevjvqfuarvjx4mi