Związek Bibliotekarzy Polskich w IFLA. Początki współpracy

Andrzej Mężyński
2017 Przeglad biblioteczny  
Teza/cel artykułu – artykuł przypomina okoliczności historyczne, w których Związek Bibliotekarzy Polskich wstępował w 1928 r. do IFLA. Opisany jest udział polskich bibliotekarzy w pracach tej organizacji, przede wszystkim w jej dorocznych sesjach, a również w dwóch podkomisjach IFLA. Metody – podstawowym źródłem było wydawnictwo IFLA: Actes du Comité international des bibliothèques, wykorzystano również polskie publikacje źródłowe i dokumentacyjne. Wyniki/wnioski – Polska wcześnie wstąpiła do
more » ... LA zyskując przez to możliwość śledzenia najnowszych tendencji w bibliotekarstwie światowym, a niektóre z nich wprowadzając w życie. Wkład merytoryczny w prace IFLA nie był znaczący – polskie bibliotekarstwo organizowało się wtedy po okresie zaborów i nie zdołało wyłonić jeszcze ośrodków myśli bibliotekarskiej.
doi:10.36702/pb.445 fatcat:3vvjju2otvayxho7djb5skxmde