SPACE AND OCEAN: WHICH IS NEARER?
Космос і океан: що ближче?

A.V. Degtyarev, Yuzhnoye State Design Office
2020 Visnik Nacional noi academii nauk Ukrai ni  
У статті наведено основні результати досліджень навколоземного космічного простору, інших планет Сонячної системи, їх супутників та астероїдів. Показано, що на цих небесних тілах містяться значні запаси мінералів. У майбутньому все більше уваги приділятиметься розробленню нових технологій використання близького космосу, контролю астероїдної і метеоритної безпеки навколоземного простору, дослідженню планет Сонячної системи, їх супутників та астероїдів, вивченню структури Всесвіту, далеких зірок
more » ... іту, далеких зірок та екзопланет. Це потребуватиме дедалі більше сировинних ресурсів, життєво необхідних як для розвитку космічної промисловості, так і для функціонування світового господарства. З огляду на очікуваний у ХХІ ст. дефіцит розвіданих ресурсів, що видобуваються в надрах Землі, запропоновано спрямувати зусилля на дослідження запасів мінеральних руд на дні Світового океану. Наведено рекомендації щодо активізації робіт у цьому напрямі. Ключові слова: навколоземний космічний простір, розвідка ресурсів на небесних тілах, запаси мінеральних руд на дні Світового океану. A.V. Degtyarev Yuzhnoye State Design Office (Dnipro) SPACE AND OCEAN: WHICH IS NEARER? The article presents the main results of researching the circumterrestrial space, other planets of the Solar system, their satellites, and asteroids. It is shown that these celestial bodies contain significant mineral resources. In the future, more attention will be paid to development of new technologies for using the near space, control of the circumterrestrial space, defense from asteroids and meteorites, exploration of planets of the Solar system, their satellites and asteroids, study of the structure of the Universe, distant stars and exoplanets. It will require more raw materials needed both for the space industry development and world economy functioning. Considering the expected in the XXI century shortage of the prospected resources mined in the Earth's interior, it is proposed to aim efforts at exploring mineral ore resources on the ocean floor. Recommendations for promoting activities in this field are given. Keywords: circumterrestrial space, exploration of resources on celestial bodies, reserves of mineral ores on the ocean floor.
doi:10.15407/visn2020.02.045 fatcat:aesujzigljdz3fv25dslajxgty