The Landlady from Hell. The Iconography of the Medieval Wall Paintings in Rimavské Brezovo and Liptovské Sliače

Peter Megyeši
2021 Ars. Časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied  
doi:10.31577/ars-2021-0008 fatcat:jukr575ubzblnmeqeq6j73sb6i